• Ankara'nın yeni gözdesi
    İskitler Mianka ile yeniden şekilleniyor!
  • Mianka ile akıllı yatırım
    İşyerleri ana bulvar ve şehir meydanı etrafında!
  • Modern, güvenli, teknolojik
    İnsana ve doğaya saygılı yerleşim ve ticaret alanları!

Yönetici kadromuz, paydaşlarımız , teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirirken toplum değerlerimize de uygun yaşam alanları inşa ediyoruz. İskitler bölgesinin ihtiyaç ve beklentilerini bu doğrultuda hayata geçiriyoruz.