Tarihçe

MİA, 2007 yılında kentsel dönüşüm projesi kapsamında İskitler bölgesinin çehresini ve yapısını değiştirmek, yaşam standartlarını yenilemek için üst birlik bünyesinde 9 adet kooperatifin kurulması ile başlamış 2013 yılında anonim şirkete dönüştürülmüştür.

MİA, İskitler Büyük Sanayi Bölgesinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin onayı ile yeniden planlanmış, kentsel değişim dinamikleri ve imar planları kararlarıyla başkentin göbeğindeki küçük sanayi tesislerinden arındırılması için desteklenen bir bölgenin kamu-özel sektör işbirliği modeli ile hayata geçirilmesi planlanmış, proje alanın 1/5000 ve 1/1000 imar planları onaylanmış, MİA 1, MİA 2 ve MİA 3 olarak, üç alt bölgeye ayrılmıştır. 1. Derecede ticaret ve hizmet alanı olarak işlevlendirilmiştir.

1950lerden beri sanayi olarak gelişmiş olan bölge içerisinde bulunan sanayi alanları hem yeni imar kararlarından ötürü artan arsa bedelleri hem de kent yoğunluğu içindeki trafik yoğunluğundan dolayı bu alanın Ankara için de yeni kentsel gelişimlerine imkan sağlayan bir bölge olarak değerlendirilmiştir.

Projede uygulama kolaylığı yaratmak amacıyla önce proje alanı tanımlanmış ve projenin etaplar halinde geliştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca buradaki arsa maliklerinin haklarının zayi olmaması ve de çok küçük miktarlardaki binlerce arsa sahibinin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla imar plan çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte titizlikle yapılmış, küçük hisselerin birleştirilmesi ile hem kullanım hem de ekonomik değeri açısından büyük kazanımlar hedeflenmiştir.

Projenin hayata geçimine başlanılmış, şehir merkezinde estetik, çağdaş, fonksiyonel bir kent dokusu yaratmak amacıyla çalışılmaktadır. Ankara’da imara uygun yeni bir şehir merkezi aksı insanların rahat geliş gidişlerini yapacağı Ankara Büyükşehir Belediyesinin metro ve monoray projeleri bu projenin içindedir. Proje alanının çevresini kuşatan dört ana bulvar (İstanbul Caddesi, Kazım Karabekir Bulvarı, Etlik Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı) sayesinde yeni şehir merkezinin omurgasını oluşturan 35 metre genişliğindeki yeni bulvarla çevre arterleri kullanılabilecek sistemine uygun olarak yapılacaktır.